Klachtenregeling

Heb je om welke reden dan ook een klacht over onze dienstverlening, dan stellen we het zeer op prijs als je ons hier persoonlijk van op de hoogte stelt. We zullen je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met je overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Is je probleem met een gesprek niet verholpen, dan kun je de klacht formeel (schriftelijk) indienen middels het invulformulier dat je bij ons kunt opvragen. Je klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden. Is het niet mogelijk om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal je klacht in ieder geval binnen enkele dagen worden bevestigd. Doelstelling is om je klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan word je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden vastgelegd. Uiteraard wordt zorgvuldig en integer met de informatie omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van jouw formele klacht wordt bij deze daarom jouw toestemming gevraagd om (kopie├źn van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen we hen voor geheimhouding te tekenen.